Informatie gestuurd werken in gemeenten

Laudy Konings, Director bij Deloitte

De uitdagingen waarvoor gemeenten nu staan zijn zo veelomvattend dat ze niet meer met bestaande middelen gerealiseerd kunnen worden. Het juiste gebruik van beschikbare data kan uitkomst bieden.

Waar een ‘traditionele organisatie’ zich nog moet afvragen wat er gebeurd is, kan een data-gedreven organisatie al een stap verder denken: waarom en hoe is iets gebeurd?

Onderzoek onder 1200 overheidsorganisaties in 70 landen bevestigt het: 96% van deze organisaties ziet dat digitale trends impact hebben op hun organisatie. De verwachtingen van burgers, politiek en maatschappelijke partners zijn hoog; de financiële vraagstukken complex. Dit vraagt om een innovatieve aanpak en nieuwe vormen van sturing. De inzet van data en analytics is onvermijdelijk en opent nieuwe mogelijkheden naar een slimmere en efficiëntere manier van werken, om zo een data-gedreven gemeente te worden.

U heeft het vast al eens eerder gehoord: wie gebruik maakt van de voordelen van de digitale transformatie is beter in staat beslissingen te nemen. Onze huidige informatiesystemen kunnen immers permanent data op allerlei niveaus verzamelen. Deze (real-time) data is goud waard: er ontstaan oneindige mogelijkheden om nieuwe én betere inzichten te verkrijgen. Gemeenten en andere overheden kunnen hiervan de vruchten plukken.


Met de juiste analytische informatie kunnen zij:

  • effectiever en sneller handelen en anticiperen op toekomstige ontwikkelingen;
  • kosten beter inzichtelijk maken en zelfs reduceren; 
  • direct reageren op signalen van interne én externe klanten.


De overtreffende trap: inbedding in het beleid en dagelijkse besluitvorming

Voordelen te over dus. Maar er is nog een overtreffende trap te bestijgen om écht een data- gedreven gemeente te worden. Want het gaat het niet alleen om data en een goede analyse ervan. Het gaat ook om het inbedden van beiden in de dagelijkse besluitvorming. Om het stellen van de juiste vragen. Om precies die data en inzichten eruit te pikken die van strategische belang zijn en daar vervolgens een logische vervolgactie aan te koppelen. Waar een ‘traditionele organisatie’ zich nog moet afvragen wat er gebeurd is, kan een data-gedreven organisatie al een stap verder denken: waarom en hoe is iets gebeurd? De data om die vraag te beantwoorden zijn immers al ontsloten. En waar een ‘traditionele organisatie’ zich afvraagt wat er gaat gebeuren in de toekomst, gebruikt een data-gedreven organisatie simulaties op basis van data om zo voor- en nadelen van bepaalde beslissingen te kunnen afwegen. Hiermee zijn deze organisaties beter in staat om beleidsontwikkelingen te sturen en te anticiperen op beleidseffecten, ook op casussen als (jeugd)zorg, eenzaamheid en werkloosheid.


Bekijk hieronder de video die een voorbeeld omschrijft van Informatiegedreven werken in de Gemeente Rotterdam. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met lkonings@deloitte.nl