Future Finance: Optimalisatie bij financiële uitdagingen in de publieke sector

Sturen op efficiënte en effectieve financiën

Financiële managers in de publieke sector worden voortdurend geconfronteerd met spanningen omtrent financiële uitdagingen voor de korte en lange termijn. Begrotingen, beheerde leningen en belastingbeleid moeten worden afgewogen tegen steun voor economische groei, investeringen in infrastructuur en toenemende vraag naar openbare diensten. Dit gebeurt allemaal in een klimaat van politieke en economische onzekerheid en technologische ontwrichting.

Het veranderende landschap van Public Financial Management

Ruim tien jaar geleden beleefde de economie van de EU haar grootste daling ten opzichte van het BBP en had ze te kampen met aanzienlijke begrotingstekorten en schulden. Tegenwoordig lijken de openbare balansen onder controle te zijn. Desalniettemin blijft de overheid voorzichtig met het afhandelen van de verschuivende vraag bij pensioenen, gezondheidszorg en schulden.


Uitdagingen op het gebied van economische, technologische, regelgevende en sociale kwesties, alsmede interne uitdagingen op het gebied van strategie, activiteiten en mensen vereisen dat overheden meer innovatieve benaderingen moeten toepassen.

De impact van de financiële functie verbeteren

Aan de hand van interviews met senior finance specialisten in negen Europese landen zijn we tot drie focuspunten gekomen waarmee het financieel management bij de overheid geoptimaliseerd kan worden:

1. Betere beslissingsondersteuning

2. Financieel toezicht afwegen tegen operationele autonomie

3. Het genereren van verdere efficiëntie in de financiële functie


De bovenstaande focuspunten kunnen niet verbeterd worden wanneer de volgende randvoorwaarden niet voldoenden zijn:


1. Mensen

Financiële teams hebben professionals nodig met verschillende strategische en technische vaardigheden


2. Digitaal

Tools als RPA, cognitieve computing en analytics stellen financiële managers in staat om over te schakelen van routinematige handmatige verwerkingstaken naar waarde toevoegen vanuit een strategisch perspectief


3. De business case

Om buy-in en sponsoring van de hoogste niveaus in de overheid te waarborgen, moet er een sterke businesscase worden gebouwd die de voordelen van initiatieven op het gebied van ondernemingszin benadrukt.

Meer weten?

Dit artikel is een samenvatting van de publicatie Future Finance: Optimising management of the public sector finance function. Druk op de button hieronder voor het volledige rapport. Als u meer wilt weten over dit onderwerp, neem dan contact op met Rob Dubbeldeman of Laudy Konings.